Bu Konuda Daha Fazla

  • Türkiye’de belirli çevreler hep “kutuplaşma”, “ötekileştirme” ve “nefret söylemi”nden şikâyet ederler. Bu kişilerin yazıp çizdiklerine ve konuşmalarına kısaca bir göz atsanız, “nefret söylemi” ve “ötekileştirme”nin tabiri caizse “dibini” görürsünüz.

  • Tırlara ilişkin Türkiye ile ABD yönetimi arasındaki tartışmalar, diplomasinin kendine özgü soğuk atmosferi içinde konuşulup üstü örtülecek bir mesele olabilirdi. Ancak bu sefer durum farklı.

  • Devlet yeniden yapılandıkça, milletin sesi devlette daha fazla yankılandıkça tarih öncesi uğraşların siyasette hiçbir karşılığı kalmayacak. CHP'yi telaşa sürükleyen de bu belki de.

  • 27 Nisan muhtırası, Erdoğan'ı siyaset dışı bırakma projesinin bir sonucuydu. Başarıya ulaşamadı.

  • Takipçi kitlesinin genişliği ile övünen yayın organları saldırgan propagandalarının halk üzerinde beklenen etkiyi göstermeyişini iyi analiz etmeli ve daha ilkeli bir yayın politikası izlemelidirler.