Avrupa Komisyonu 2022 E-Devlet Kıyaslama Raporu ve Türkiye - III

2022 raporundan çıkarılacak dersler çok. Gelinen nokta oldukça önemli ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi gerekiyor. Ama öbür taraftan atılabilecek çok daha fazla adım olduğu da söylenebilir. Bu değerlendirmelerde Türkiye katılım ve kullanıcı odaklılık açısından iyi sonuçlar elde etti, genel sıralamada ise nüfus ve coğrafi büyüklük gibi dezavantajlara rağmen 16. sırayı alarak önemli bir başarı gösterdi. Yine de Türkiye'nin dijitalleşme kapasitesi düşünüldüğünde önümüzdeki değerlendirmelerde ilk on sıra arasına girmek mümkün.

Devamı
Avrupa Komisyonu 2022 E-Devlet Kıyaslama Raporu ve Türkiye - III
Profesyonel Deformasyon Hastalığı ve Değişim

Profesyonel Deformasyon Hastalığı ve Değişim

Bürokraside ve hükûmette profesyonel deformasyon hastalığı, uzun süre aynı işi yapanların sorunları ve sorun alanlarını görememesine yol açıyor.

Devamı

Yükseköğretimin yeniden yapılanması gerektiği sıklıkla ifade edilmiştir. Bu tartışmalarda dünyadaki çağdaş uygulamalar örnek gösterilmektedir. Özellikle Bologna sürecinin Türkiye'deki yükseköğretim sorunlarının bir kısmını çözebileceği iddia edilmektedir. Oysa Avrupa'daki üniversitelerin idealleştirilmesi, Avrupa üniversitelerinin yaşadığı güncel dönüşümü ve sorunları görmeyi engelliyor. Avrupa yükseköğretimi Amerika'yı izlemektedir. Paradoksal bir şekilde, Amerikan yükseköğretimi daha fazla farklılaşmakta iken Avrupa yükseköğretimi artık daha fazla standartlaşmakta ve bürokratikleşmektedir. 

Aklın ve bilimin mekânı olması gereken üniversite denen kurum, Weber'in “kırtasiyecilik” diye adlandırdığı bürokratik bir yapıya bürünmüş görünüyor. Bu tür kırtasiyecilikler maalesef birçok üniversitede mevcut.

Ankara, Cumhuriyet'in kurucu zihniyetinin sıkışmışlığının sembol şehri olarak kuruldu. Küçülmeyi kurtuluş olarak gören, geçmişini inkara mecbur bırakılmış bir zihniyetti bu.

Bürokrasinin, ‘siyasete atlama taşı' olarak görülmemesi gerektiği eleştirisini getiren Burhanettin Duran, işadamlarının ve bürokratların siyasete verdikleri önemin değerli olduğunun altını çizdi.

Güçlü Bürokratlar Neden Siyaseti Tercih Ediyor?

Burhanettin Duran, 7 Haziran genel seçimlerinde aday adayı olmak için istifa eden çoğu üst düzey bürokratın görevlerinden ayrılma nedenlerini 3 farklı tasnifle yorumladı.

Devamı
Güçlü Bürokratlar Neden Siyaseti Tercih Ediyor