Türk Savunma Sanayii Modeli ve Teknolojik Dönüşüm

|
Kendi içinde bir ekosistem olan savunma sanayi küresel ekonominin bir parçasıdır. Farklı sektörlerle iş birliği …