Türkiye’nin Tarımını Doğru Tanımlamak

|
İnsanlık tarihinin başlangıcı için birçok tartışma mevcuttur. Afrika mı yoksa Asya’da mı ilk insanlar ortaya …
  • Bu çalışmada Türkiye tarım sektörünün problemlerine çok yönlü ve çözüm odaklı bir perspektifle bakılmaktadır. Tarım sektöründe belirlenen hedeflere ulaşmak için geliştirilen tarım politikalarını irdelemek ve bu politikalarla ilgili problemlere yönelik bilimsel prensiplere dayalı doğru bakış açıları ve çözüm önerileri üretmek amaçlanmaktadır.