Yükseköğretime Bakış: 2019

Eğitim-Bir-Sen, "Yükseköğretime Bakış" başlığı altında Bekir Gür, Zafer Çelik ve Serkan Yurdakul'dan oluşan bir ekiple, son üç yıldır, yükseköğretimdeki gelişmeleri izleyip değerlendiriyor. Bu tür çalışmalar, bir izleme ve etki analizi çalışması olması bakımından sendikaların proaktif yaklaşımlarına dair güzel bir örnektir.

Devamı
Yükseköğretime Bakış 2019

Eğitim Sisteminde 'Dershane Tartışması'

SETA Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörü Bekir Gür, A Haber televizyonunda son günlerde kapanması gündeme gelen dershanelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Devamı

SETA Eğitim Direktörü Bekir S. Gür, gündemdeki dershane tartışmalarıyla ilgili olarak hükümetin asıl amacının dershaneleri doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu belirtti.

SETA Ankara Eğitim Araştırmaları Direktörü Bekir Gür, YGS taban puanını geçen aday sayısının artmasının yılsonu yerleştirmelerinde olumlu yansımalarının olacağını belirterek, YGS sonuçlarının olumsuz bir tablo çizmediğine dikkat çekti.

SETA Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörü Bekir Gür, ortaöğretime geçişte yeni bir sınav sisteminin geliştirilmesiyle öğrencilerin üzerindeki baskının azaldığını ancak bu sistemin yükseköğretimde değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Rapor, son dönemde eğitimde sağlanan performans artışının sürdürülmesi ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için eğitimde atılması gereken adımları tartışmaktadır.

Devlet Eliyle Özel Okullara Akreditasyon

Dershanelerin dönüşümü dikkate alındığında, en dezavantajlı ve özellikle altyapısını henüz kuramamış okulları daha çok desteklemeyi hedefleyen bir teşvik sistemine daha çok ihtiyaç görülüyor.

Devamı
Devlet Eliyle Özel Okullara Akreditasyon
Peki Okul da Evimize Yakın Olacak mı

Peki, Okul da Evimize Yakın Olacak mı?

TEOG yerleştirmeleriyle ilgili sorunlar, yaygın ifade edildiği üzere, öğrencilerin B grubu yani okul türü tercihlerine göre yerleştirilmeleriyle sınırlı değil.

Devamı

Bekir S. Gür imzalı “Eğitimle İmtihan”, yeni bir Türkiye'nin inşasında pozitif ve kurucu bir rol alması gereken eğitim sisteminin iyileştirilmesine dönük tartışmalara katkılar sunuyor.