• Siyasetin ve siyasetçinin olumlu algılanmasına ihtiyacımız var. Beyaz yakalı psikopatlar, siyasi alanın kirlenmesine önemli oranda katkıda bulunuyorlar. Siyasi alanda beyaz yakalı psikopatların önünü kesmek lazım.