Karakalpakistan’da Ne Oluyor?

|
Büyük İskender, akıl hocası büyük filozof Aristo’ya bir mektup yazıp sorar: “Zaptettiğim topraklardaki insanları yönetimim …
  • Hz. Ali'ye atfedilen bir söz var: 'İnsan zamanın çocuğudur.' İnsanoğlu aile ve mahallesinden daha çok zamanın getirdiği değer, değişim, alışkanlık ve beklentilerden etkilenir. Kuşaklar arası farklılaşma, çatışma ve krizlerin altında yatan bu basit nedendir. Her kuşak kendi değer, alışkanlık ve beklentileriyle büyür. Değişimin hızı kuşaklar arası farklılaşmayı çok daha fazla büyütmektedir. Zamanın ruhu, giderek artan bu kuşaklararası farklılaşmaların her alana yansımasıdır.
  • Duygu psikolojik açıklamaların merkezi kavramlarından biri olmaya başladı. “Mantık ve aklı esas alıp, duyguyu bastırma” yaklaşımını savunmak artık mümkün değil.
  • “İnsanlar neden siyaset yapar?” sorusunun çoklu ve katmanlı cevapları var.

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Siyasetin ve siyasetçinin olumlu algılanmasına ihtiyacımız var. Beyaz yakalı psikopatlar, siyasi alanın kirlenmesine önemli oranda katkıda bulunuyorlar. Siyasi alanda beyaz yakalı psikopatların önünü kesmek lazım.

  • Türkiye açısından AB sürecinin en önemli belirleyicisi Türkiye ve AB'nin önümüzdeki 15 yıl içerisinde nerede olacaklarıyla ilgili perspektifleri olacak. Türkiye'nin eksen değiştirdiği iddiaları ile ilgili tartışmalara rağmen, Türkiye'nin ufkunda AB perspektifi yerini korumakta. Türkiye'nin yönü ile ilgili tartışmaların büyük bölümü ideolojik ve politik algılamalardan hareketle yapılmakta. Türkiye açısından AB sürecinin en önemli belirleyicisi Türkiye ve AB'nin önümüzdeki 15 yıl içerisinde nerede olacaklarıyla ilgili perspektifleri olacak. Türkiye'nin eksen değiştirdiği iddiaları ile ilgili tartışmalara rağmen, Türkiye'nin ufkunda AB perspektifi yerini korumakta. Türkiye'nin yönü ile ilgili tartışmaların büyük bölümü ideolojik ve politik algılamalardan hareketle yapılmakta.