Perspektif: Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk

|
7155 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi uyarınca ticari uyuşmazlıklarda Kanun’da belirtilen …