Avrupa’da Ötekileştirmenin Pilot Bölgesi: Avusturya

|
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla 20 ve 21 Kasım’da ‘‘Anti-semitizm ve …
  • Analizde İslamofobi ile antisemitizm arasındaki benzerlikler ve farklar ele alınmıştır.
  • Kudüs meselesi bir Türkiye meselesidir. Tarihi, kültürel ve dini kodlarımızda dünyadaki tüm ülkelerden daha güçlü bir şekilde yer alan bir meseledir. Salt bir zulme karşı gelme ve mazluma sahip çıkma meselesi de değildir; Filistin meselesinin özü Türkiye’nin öz meselesidir.
  • Müslüman topraklara kon-durul-muş bir ülke İsrail. Sömürgeci-yerleşimci bir devlet. Hiçbir kuralı olmayan, çevresi ile bir ilişki kuramayan, diplomasi nedir bilmeyen, geleneksiz, köksüz bir devlet.

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Antisiyonizm ile antisemitizm arasında oldukça belirgin bir çizgi olmasına rağmen, İsrail yanlısı çevrelerde antisemitizmin tanımını antisiyonizmi de içine alacak şekilde tahrif etme eğilimi vardır.