Bu Konuda Daha Fazla

  • “Yeni Yahudi Aleyhtarlığına Karşı Çağrı” manifestosu Fransa’da yaygın olan İslam düşmanlığının bir yansıması mıdır? Manifestoyu kim yazdı ve imzalayan 300 kişi kim? Manifestonun yayımlanmasının ardından Fransa’da ne tür tartışmalar yaşandı? Manifestonun Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması çağrısı ne anlama geliyor? Bu manifesto Yahudi aleyhtarlığıyla ne ölçüde mücadele ediyor?

  • Tarihsel olarak Avrupa coğrafyası anti-semitizm ya da Yahudi karşıtlığının merkezi olmuştur.

  • Analizde İslamofobi ile antisemitizm arasındaki benzerlikler ve farklar ele alınmıştır.

  • Fahrettin Altun, Batı'da Antisemitizm'in bir insanlık suçu sayılırken, İslamofobi'nin insanlık suçu olarak tanınmamasını eleştirdi.

  • Aslında "fikir ve ifade özgürlüğü" ile "kutsala saygı" ikilemi arasındaki tartışma evrenselin ne olduğu ve farklılık ile nasıl ilişkileneceği hakkında... Batı dünyası fikir ve ifade özgürlüğünü kendi "evrensel" tanımlamasıyla ve çifte standartla birlikte dayatıyor.