Perspektif: Kazımi’nin Washington Ziyareti Irak Siyasetini Yeniden Şekillendirebilecek mi?

|
Gerek Irak’ın içerisinden geçtiği istisnai ortam gerekse bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu durum dikkate alındığında …