Analiz: Manevi Danışmanlık Uygulaması, Mevcut Durum ve Öneriler

Bu analiz bir sosyal hizmet olarak manevi danışmanlığın Batı dünyasındaki sürecini, Türkiye’deki güncel durumunu, uygulamanın kurumsal, içeriksel, teknik problemlerini ele almakta ve bazı öneriler sunmaktadır.

Devamı
Analiz Manevi Danışmanlık Uygulaması Mevcut Durum ve Öneriler