Sosyal Politika Uygulamalarında Örnek Ülke Olmak

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ve “Uluslararası Üniversite", Türkiye'nin yeni dönemde en stratejik hamlelerinden olacaklar.

2000’li yıllar Türkiye’nin değiştiği, ekonomide geçmiş dönemlere göre oldukça farklı bir dönem yaşadığı, yeni kavramlarla ve yeni uygulamalarla tanıştığı yıllar. Sosyal politika da bu konulardan birisi.

Aslında sosyal politikaların bu kadar öne çıkmasının ekonominin güçlü olduğu döneme rastlaması tesadüf değil. Güçlü bir ekonomik yapının olmadığı yerde, sosyal politika uygulamalarından bahsedemeyiz. Ancak tek başına ekonominin güçlü olması da yeterli değil.

Yani, sosyal politika uygulamalarının temel amacı olan yoksulluğu azaltmak için yüksek miktarlarda sosyal harcamalar yapılabilir, yapılmak zorundadır. Türkiye de sosyal harcamalara ayırdığı kaynağı her yıl arttırarak bunu gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, sosyal harcamalarla birlikte örnek olan sosyal politika uygulamaları hayata geçirildi.

Harcamaların kalıcı olarak etkisini göstermesi için, yani uygulanan politikaların yoksulluğu orta ve uzun vadede ortadan kaldırması için de geniş bir vizyonla hareket edildi. Dünya ülkelerindeki sosyal politika uygulamalarını ve yoksullukla mücadelede kullanılan sistemleri Türkiye’de gördük.

Örneğin, sosyal politika uygulamalarının başında gelen sosyal yardımların sunumunda kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi. Bu sistemle birlikte, sosyal yardım veren yardım veren kurumlar tek çatı altında toplanarak ortak bir veri tabanıoluşturuldu.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, yoksul ve muhtaç kişilerin sosyal yardım alma sürecindeki işlemleri kolaylaştırmış, bürokratik bekleme süresini azaltmış ve yardımların hak temelli sunumunda, yani hak edenin yardım almasını sağlamıştır.

Bu sistemde yer alan veriler kullanılarak, sosyal yardımların il bazlı haritası çıkarılabilir. Böylece, illerin sosyo-ekonomik gelişmişliği analiz edilebilir ve tabi ki, ekonomik ve sosyal yatırımlar bu haritalandırmaya göre belirlenir.

Oldukça da başarılı oldu bu uygulama. Öyle ki, Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi uluslararası arenada da başarılı sosyal politika uygulamalarından birisi olarak kabul ediliyor.

Geçen hafta Washington’da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar toplantılarında, başarılı sosyal politika örneği olarak Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ni anlatması için ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davet edildi.

Bu şekilde, özellikle uluslararası arenada Türkiye’nin algısını olumsuz yansıtmak için bitmek bilmeyen girişimlere karşı, verilecek en iyi cevap, ASPB başta da bu sistemin sahibi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı gibi, başarılı uygulamalarını bu tarz platformlarda sunmak, anlatmak.

Bir çok ülke bu sistemi anlatması için ASPB’yi kendi ülkelerine davet ediyorlar. Çok önemli…

ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTEYE NEDEN İHTİYAÇ VAR?

Uluslararası arenada güçlü bir profille yer almak önemli. Bunun için de farklı platformlar var, üniversiteler gibi. Türkiye’de kurulacak yeni ve farklı statüdeki “Uluslararası Üniversite” ülkenin birçok alanda görünür olmasını sağlayacak.

Aslında, “Uluslararası Üniversite” beklentisi son dönemde birçok toplantıda, konuşmalarda ve dost sohbetlerinde gündeme gelen bir konu. Bu üniversiteye, özellikle İslam coğrafyasından hem başarılı birçok öğrencinin hem de dünyanın birçok ülkesindeki başarılı akademisyenin Türkiye’ye gelmesine çok ihtiyaç var.

Yurt dışından öğrencilerin yeni eğitim ülkesi olma sürecinde olan Türkiye’nin bu adımı, Türkiye’yi eğitimde en önemli alternatif ülkesi haline getirecektir. Kurulacak üniversitenin dünyada en iyi üniversiteler arasında yer alması ve üniversite eğitimi ve araştırmaları alanında yeni cazibe merkezi olması, Türkiye’nin yeni dönemde en stratejik hamlelerinden birisi olacak.

Bu hamle, Türkiye’nin uluslararası arenada gücünü arttırmakla birlikte başta İslam coğrafyasının en önemli ekonomik ve siyasi aktörü olma sürecini yaşayan Türkiye’nin önünü açacaktır.

Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde ve ekonomi alanında yeni bir başarı hikayesi yazacaksa, hikayenin en önemli parçası eğitim ya da dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olmak değil mi?

[Yani Şafak, 27 Nisan 2017]

Etiketler: