Analiz: Siyasi Bir Alan Olarak Türkiye’de Yayıncılık

Analiz Türkiye'de yayıncılık sektörünün siyasal karakterinden hareketle Türkiye'nin en büyük kitap fuarı, kitap satış zincirleri ve kritik dönemlerdeki yayıncılık faaliyetlerine odaklanmaktadır.

Yayıncılık sektörü bir ülkedeki kültürel sermayeyi oluşturan en önemli girdilerden biridir. Türkiye’de de yayıncılık alanında özellikle son yıllarda hem nicelik hem de nitelik anlamında gelişmeler kaydedilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de yayıncılık sektörünün büyüklüğü, yayımlanan kitap sayısı ve alınan bandrol miktarı ülkenin dünya ekonomisindeki yeri hakkında fikir vermektedir. Bununla birlikte bu sektördeki üretimin kimler tarafından ve nasıl yapıldığı önemli bir sorunsala dikkatleri çekmektedir. Özellikle kritik dönemlerde kültür hayatına yön veren ve kamuoyunu şekillendirme konusunda pay sahibi olan sektördeki iktidar ilişkileri, üzerine düşünmeyi hak etmektedir. Türkiye’de yayıncılık sektörü siyasal hayatla yakından ilişkilidir. Türkiye’de yayıncılık faaliyetlerinin uzun bir tarihi olmasına rağmen bugünkü durumunu konuşabilmek için özellikle 1980 Darbesi sonrası dönemi değerlendirmek gerekir. Hala varlıklarını koruyan büyük yayınevleri bu dönemden sonra ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada yayıncılık sektörünün tarihsel arka planını da göz önüne alarak siyasal hayatla ilişkisi ortaya konulacak ve bu bağlamda Türkiye’nin en büyük kitap fuarı, kitap satış zincirleri ve kritik dönemlerde yayıncılık sektöründeki aktörlerin davranışları üzerinden ülkedeki yayıncılık sektörü masaya yatırılacaktır.

Etiketler: