SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
SETA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk u Ağırladı

SETA, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SETA'da 2023 Eğitim Vizyonu özel oturumuna katıldı

SETA Vakfı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ağırladı. SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 2023 Eğitim Vizyonu konulu toplantıda Bakan Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SETA Genel Koordinatörü Duran açılış konuşmasında; devletimizin geçmiş dönemlerde eğitim kalitesinin artırılması, derslik sayısının yeterli düzeye getirilmesi, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması, teknoloji desteğinin sağlanması ve eğitim müfredatlarının güncellenmesi gibi niceliğin arttırılmasına yönelik çok önemli adımlar atıldığını belirtti.

“Vizyon Belgesi Eğitimin Yol Haritası”

Duran, bundan sonraki süreçte eğitimin kalitesinin nasıl artırılacağına odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte vizyon belgesinin bir yol haritası sunması bakımından oldukça memnuniyet verici olduğunu kaydetti. SETA’nın da mevcut gündeme yönelik katkı sunmaya devam ettiğini ve bu vesileyle vizyon belgesini de yakından takip ettiklerini aktardı.

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin yeni bir atılımın içinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü şekilde farklı bir sistematik yaklaşımdan söz edildiğini, bundan sonra söylenecek her şeyin de bu zemin üzerinde yer alacağını ifade etti.

Milli eğitimde son 16 yılda nicel konularda çok ciddi mesafeler alındığını aktaran Selçuk, Talim ve Terbiye Kurulunda görevli iken "Keşke Türkiye'nin şu kadar öğretmeni, şu kadar dersliği, dijital altyapısı olsa" dediğini ve çok heveslendiği hayallerinin bulunduğunu anlattı. Selçuk, şimdi bu hayallerin fazlasıyla gerçekleştiğini görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Vizyon Belgesi ile şu ana kadar yapılanların üzerine yeni bir şey koymaktan söz ettiklerini belirten Selçuk, "Yeniden kırıp dökmekten, bozmaktan ya da eskiyi bırakıp yeni bir şey yapmaktan söz etmiyoruz. Geçmişte yapılan her şey için hizmeti geçen arkadaşlarımıza şükran borçluyuz." diye konuştu.

"Bilgi ile ilişkinin yeniden inşasına ihtiyaç var"

Eğitimde bilgi ile ilişkinin yeniden inşasına ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Selçuk, "Biz enformasyon sistemi üzerinden eğitim sistemi yürütürsek bu sadece bilginin tekrarı üzerinden işlenen bir konuya dönüşür ve çocuklar sadece hatırlamakla mükellef olurlar, en iyi öğrenci, sınav sonuna kadar unutmayan öğrenciye dönüşür. Eğer biz bilgi ile münasebetimizi değiştirmezsek tarihsel olarak birkaç yüzyıldır eğitimle olan problemimizi çözemeyiz." diye konuştu.

"Verileri kullanmıyoruz"

Bakan Selçuk, Vizyon 2023'ün bir başka argümanın da "veriye dayalı yönetim" olduğunu belirterek, "Örnek olarak TEOG'dan ya da LGS'den kalma milyonlarca verimiz var. Bu verileri nasıl kullanıyoruz? Kullanmıyoruz. Bizim bu verilerden politika üretmemiz lazım. Veriye dayalı yönetim, bir kültür biçimi, yaşama biçimi, hayata bakış biçimidir. Veriye dayalı yönetimde tüm politikalar veriler ışığında üretilir. Bu yaklaşım bunu getiriyor. Veriye dayalı yönetim olursa politikalar birbirinden bağımsız olmaz, tümüyle birbirini tamamlayan karakterde olur." şeklinde diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

"Okullar arasındaki fark azalmazsa talep azalmaz"

Bakan Selçuk, okulun önemine işaret ederken, bu konuda Vizyon Belgesi'nde yer alan konuları hatırlattı.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Her okulu yaklaşık 24-25 kadar, şu ana kadar ki çalışmalar bunu gösteriyor, belli sayıdaki parametreler üzerinden izleme imkanımız olacak, online, anlık olarak. Böylece her okul bilecek ki 'Bizim şu şu parametrelerde ilerlememiz gerekiyor ve şu parametrelerde şuralardayız, gelişmemiz için de bir yıllık şöyle bir politika önerisi geliştirdik.' Her okul bunu yapacak. Her okulun ihtiyacı neyse yine bir matris düzeni içinde, okulların altyapı imkânlarının derecesine bağlı olarak o okulun finansal olarak desteklenme oranı değişecek. Her bir okulun belli yıllar içindeki hedef raporları ile ne kadar ilerleyip ilerlemediği ortaya konulacak. Böylece bizim okul düzeyinde takip etme ihtiyacımız karşılanmış olacak."

Türkiye'de sınav sisteminin varlığının ana gerekçelerinden birisinin okullar arasındaki imkânların farklılığı olduğunu kaydeden Selçuk, "Bu oran yüzde 60'ların üzerinde. Bu oran, kıta Avrupasına baktığımızda yüzde 10'ların altında." bilgisini verdi.

"Bir okulun ücretli öğretmeni çoksa imkânı azdır, dijital altyapısında eksiklik varsa imkânı azdır." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bütün bu parametrelere baktığımızda imkânı iyi okullar ve imkânı daha zayıf olan okullar arasındaki fark azalmazsa toplumun belirli okullara olan talebi azalmaz. Eğer okullar birbirine çok yakın olursa velilerin 'Şu okul da olabilir, bu okul da olabilir' diye farklı bir değerlendirmesi olabilir. Bu nedenle okul biriminin iyileştirilmesi son derece kritik ve okulun yetki ve sorumluluğunun artırılması bu anlamda ön planda."

SETA Genel Koordinatörü Duran ise toplumun geleceğinin kurulması meselesi denildiğinde eğitimden bahsedildiğine işaret etti.

[AA, 21 Kasım 2018]

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF.