SETA Güvenlik Radarı: 2022’de Türkiye’nin Jeopolitik Ortamı

SETA Güvenlik Radarı 2022’de Türkiye’nin Jeopolitik Ortamı, 2021’de Türkiye’nin jeopolitik portföyünü şekillendiren ana dinamiklerin genel bir arka planını ve ardından da Ankara’nın 2022’de izleyebileceği dış politika ve stratejiye ilişkin bir öngörü sunmayı hedefliyor.

Devletler koronavirüs pandemisinin yıkıcı etkisinden kurtulmaya çalışırken 2021’de küresel meselelerde pek bir şey değişmemiştir. ABD’nin üstünlüğündeki düşüş eğilimi, küresel liderliğin eksikliği ve küresel yönetişimdeki sorunlar –Çin ve Rusya da dahil olmak üzere– “diğerleri”nin yükselişine daha fazla alan açarak halen devam ediyor.

Bu bağlamda uluslararası sistemde süregelen dönüşüm ve büyük güç politikalarının geri dönüşü küresel bir belirsizlik oluştururken –Türkiye dahil– birçok devleti dış politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve uluslararası arenadaki konumlarını yeniden düzenlemeye zorlamıştır.

Bölgesel bir perspektiften bakıldığında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yeniden düzenleme, Doğu Akdeniz’de süregelen stratejik rekabet ve Karadeniz’de artan gerilimler de dahil olmak üzere önemli değişiklikler yaşanıyor.

Bu iç içe geçmiş dinamikler Türkiye’nin 2022 için jeopolitik durumunu şekillendirmeye devam edecek ve Ankara’nın olası dikkat dağınıklıklarından kaçınırken stratejisini konsolide edebilmesi için kaynaklarını nasıl kullanacağını düşünerek stratejik direncini geliştirmeye odaklanması gerekliliğini ön plana çıkaracaktır.

SETA Güvenlik Radarı 2022’de Türkiye’nin Jeopolitik Ortamı, 2021’de Türkiye’nin jeopolitik portföyünü şekillendiren ana dinamiklerin genel bir arka planını ve ardından da Ankara’nın 2022’de izleyebileceği dış politika ve stratejiye ilişkin bir öngörü sunmayı hedefliyor.

Kitabın tamamını kapsayan PDF sürümünü (154 Sayfa – 12,9 MB) ücretsiz indirmek için burayı tıklayın.

Etiketler: