“Rusya- İslam Dünyası’ Stratejik Vizyon Grubu’nun 3. Toplantısı

1- 2 Şubat 2007   İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi

1- 2 Şubat 2007  
İstanbul

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi

Rusya-İslam Dünyası ilişkileri dünyada yaşanan gelişmeler ışığında özellikle son dönemde büyük önem kazanmıştır. Rusya’nın İslam Konferansı Örgütü’ne gözlemci ülke statüsünde kabul edilmesi Rusya – İslam Dünyası ilişkilerinin gelişmesi bakımından önemli bir adım olmuştur. Geçen sene Rusya’nın başlattığı proje kapsamında, Rusya ile İKÖ üyesi ülkeler arasında ilişkileri ilerletmek maksadıyla 18 Müslüman ülke ile Stratejik Vizyon Grubu (Group of Strategic Vision) adı altında bir oluşum hayata geçirilmiştir. Projenin amacı kültürlerarası diyalogu artırmak ve İslam ve Batı arasında karşılıklı anlayışın gelişmesini sağlamaktır. Bu amaçla, Grubun ilk toplantısı Mart 2006’da Moskova’da, ikincisi ise Ağustos 2006’da Kazan’da yapılmıştır. İstanbul’da yapılacak olan üçüncü toplantı projeyi bir sonraki aşamaya taşımayı hedeflemektedir. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı M. Shaimiev ve Türkiye Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın eşbaşkanlığını yaptıkları “Rusya- İslam Dünyası” Stratejik Vizyon Grubu’nun 3. toplantısı 1- 2 Şubat 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Toplantının açılışında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in mesajları okunacaktır. Toplantı aynı zamanda İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşecektir. Stratejik Vizyon Grubu’nun çalışmaları sonucunda üç projenin hayata geçirilmesi yönünde karar alınması beklenmektedir. Bu projeler; medeniyetler arasındaki hoşgörü ve karşılıklı etkileşim üzerine bir kitabın basılması,  “Rusya- İslam Dünyası: Medeniyetler Arası İşbirliği” başlığını taşıyan bir online dergi hazırlanması ve Grup’un çalışmaları temelinde her yıl Müslüman- Hıristiyan diyaloguna katkı yapan en iyi eseri ödüllendirecek bir komisyonun kurulmasıdır. Katılımcılar, 2006 yılı önerileri içinde yer alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde medeniyetler arasında yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Medeniyetler Konseyi adını taşıyacak bir tavsiye organının kurulması teklifinin BM’nin yeni Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’a iletilmesi planını tekrarlayacaklardır. Katılımcılar ayrıca Müslüman gençler için yaz kampları düzenlenmesi ve Arapça, Türkçe ve diğer dillerden eserlerin Rusça’ya ve Rusça’dan da bu dillere çevrilmesi gibi bir dizi proje üzerinde görüş alış verişinde bulunacaklardır.

Grup üyesi ülkeler ve temsilcileri aşağıdaki gibidir:

– Rusya Federasyonu           E.M.Primakov – Eski Başbakan           M.Sh.Shaimiev – Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı           V.V.Popov -Koordinatör – Büyükelçi          Prof. Dr.V.V.Naumkin – İslam ve Arapça Çalışmaları Merkezi Direktörü – Belaid Abdesselem- Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti –Eski Başbakan – Prof.Mamedaliev Vasim Mamedali Oglu Azerbaycan Cumhuriyeti  – Prof. Dr.M.Shamsher Ali – Bangladeş Halk Cumhuriyeti – Ahmed Maher-Mısır Arap Cumhuriyeti – Dışişleri Eski Bakanı  – Prof. Dr. Din Syamsuddin- Endonezya Cumhuriyeti– Endonezya Ulema Konseyi Genel Sekreteri  – Ayatolla Taskhiry- İran

Etiketler: