Yönetimin Geleceği | Veri Temelli Politika Yapımı

Bu rapor kapsamında veri ve kamu politikası ilişkisi ortaya konmaya çalışılmakta ve politika oluşturma sürecince veriden nasıl faydalanabileceği sorgulanmaktadır.

Kamu politikaları oluşturma sürecinde verinin değeri son yıllarda hızla önem kazanmaktadır. “Kamu politikası 4.0” olarak tanımlanabilecek yeni süreçte, teknolojik araçlar politika üretim süreçlerine önemli kazanımlar getirmektedir. Bu dönemde verinin kıymeti arttığı gibi verinin işleme yöntemleri de önem kazanmaktadır. Veri analizi, büyük veri ve açık veri gibi yöntemler hem daha iyi kararlar hem daha iyi politikalar için yenilikçi araçlar halini almaktadır. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde salgınla mücadele politikalarının biçimlenmesinde veri temelli politikaların ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür.

Bu rapor kapsamında veri ve kamu politikası ilişkisi ortaya konmaya çalışılmakta ve politika oluşturma sürecince veriden nasıl faydalanabileceği sorgulanmaktadır. Bu çerçevede teknolojik araçlar yoluyla artan veri kapasitesi ve sunduğu fırsatlar araştırılmıştır. Yine bu doğrultuda öne çıkan yenilikçi yöntemlerden büyük veri ve açık veri yaklaşımları irdelenmekte ve bu yöntemlerin kullanım alanları farklı ülke örnekleri üzerinden incelenmektedir. Karşılaştırmalı bir bakış açısıyla Türkiye kamu yönetiminin bu konudaki çabaları güncel gelişmeler ışığında değerlendirilmektedir. Ayrıca koronavirüs sürecinde verinin kullanım alanları, veri temelli uygulama örnekleri de rapor kapsamında ele alınmaktadır. Tüm bu uygulamaların olası riskleri, sorun alanları ve kötüye kullanım ihtimalleri de göz önünde bulundurularak Türkiye örneği için politika önerileri ortaya konmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: