Yerel Yönetimler ve Vatandaş İletişiminde Dijitalleşme

Devlet-vatandaş ilişkisi yaklaşık çeyrek asırdır dijital iletişim evreninin bir parçasıdır. Bu yeni evrende devletin halka en yakın birimleri olan yerel yönetimlerin vatandaşlarıyla kurduğu iletişim de dönüşmüştür. Bu raporda … Continue reading Yerel Yönetimler ve Vatandaş İletişiminde Dijitalleşme