SETA > Rapor |
Rapor Türkiye nin Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleriyle İkili İlişkileri

Rapor: Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleriyle İkili İlişkileri

Bu rapor Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bağlamındaki kurumsal gelişmeler ve üye devletler arasında örgütsel düzeydeki iş birliğine odaklanmaktan ziyade bunu dışlamayarak Türkiye’nin Türk devletleri ile geliştirdiği ikili ve çok taraflı siyasi ve ekonomik iş birliklerini irdelemektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu rapor Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bağlamındaki kurumsal gelişmeler ve üye devletler arasında örgütsel düzeydeki iş birliğine odaklanmaktan ziyade bunu dışlamayarak Türkiye’nin Türk devletleri ile geliştirdiği ikili ve çok taraflı siyasi ve ekonomik iş birliklerini irdelemektedir. Rapor, TDT’nin teşkilat yapısındaki gelişmelerin genel anlamda Türk dünyası ve özelde ise üye devletler üzerinde olumlu etkisi olduğunu kabul ve teslim etmekle beraber Türkiye veya bir başka ülke tarafından geliştirilen ikili ve çok taraflı iş birliklerinin teşkilatın gelişimine oldukça olumlu etkisi olduğunu savunmaktadır. Bu husus raporda Türkiye’nin diğer TDT üyeleriyle geliştirdiği ikili ve çok taraflı siyasi ve ekonomik ilişkiler üzerinden açıklanmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..