SETA > Rapor |
Rapor Türkiye de Sağ Kalkınmacılık ve AK Parti İstikrar Yatırımlar

Rapor: Türkiye’de Sağ Kalkınmacılık ve AK Parti | İstikrar, Yatırımlar ve Büyük Projeler

Bu raporda öncelikli olarak Türk siyasetinde uzun bir serencamı olan sağ kalkınmacılık geleneği ve bunun temel parametreleri ele alınmaktadır. Daha sonra AK Parti’nin sağ kalkınmacılık içerisindeki yeri ve konumu tespit edilmektedir. AK Parti’nin izlediği kalkınma ve yatırım siyasetinin temel hasletleri ortaya konulmakta ve son yirmi yıllık iktidarında hayata geçirdiği kalkınma ve yatırım hamlelerinin bir envanteri çıkarılmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Türk siyasal hayatında sağ siyasetin öne çıkan vasıflarından birisi de kalkınma ve yatırım hamlelerine öncelik vermesidir. Bu anlamda Türk siyaseti için bir sağ kalkınmacılık geleneğinden söz etmek gerekir. 1950’lerde Demokrat Parti ile başlatabileceğimiz bu sağ kalkınmacılık diskurunun son önemli temsilcisi AK Parti’dir. AK Parti iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren kalkınma meselesini öncelikli bir politika alanı olarak belirlemiştir. Topyekün bir kalkınma diskuruyla hareket eden AK Parti hem sağ kalkınmacılık geleneğini sürdürmüş hem de hayata geçirdiği kalkınma ve yatırım hamleleriyle bu geleneği yeni bir evreye taşımıştır.

Bu raporda öncelikli olarak Türk siyasetinde uzun bir serencamı olan sağ kalkınmacılık geleneği ve bunun temel parametreleri ele alınmaktadır. Daha sonra AK Parti’nin sağ kalkınmacılık içerisindeki yeri ve konumu tespit edilmektedir. AK Parti’nin izlediği kalkınma ve yatırım siyasetinin temel hasletleri ortaya konulmakta ve son yirmi yıllık iktidarında hayata geçirdiği kalkınma ve yatırım hamlelerinin bir envanteri çıkarılmaktadır. AK Parti’nin birçok alanda gerçekleştirdiği yatırımların ilerleyen dönemde nasıl bir etkisinin olacağına dair öngörülerde bulunulmaktadır. Son bölümde ise Türkiye’nin kalkınma konusunda belli bir aşamaya geldiği kabulünden hareketle gelecek döneme ilişkin bazı öneriler sunulmaktadır. Böylelikle Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde tecrübe ettiği kalkınma ve yatırımların gelişerek, yenilenerek ve özellikle farklı alanlardaki gelişmeler dikkate alınarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..