TBMM Genel Kurulu (Foto: Muhammed Selim Korkutata / AA)

Türkiye Yüzyılı’na Girerken TBMM | Parlamenter Profil Analizi

Bu raporda Türkiye Yüzyılı’na girerek yenilenen ve TBMM’yi Cumhuriyet’in yeni yüzyılına taşıyan parlamenter grubunun profil analizi yapılmıştır.

Bu raporda Türkiye Yüzyılı’na girerek yenilenen ve TBMM’yi Cumhuriyet’in yeni yüzyılına taşıyan parlamenter grubunun profil analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda Meclisin son dönemi cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ve doğum yeri gibi temel demografik göstergeler ve milletvekilliği geçmişi bağlamında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca söz konusu veriler yakın geçmişteki (26 ve 27. dönemlerin) Meclis profilleriyle de kıyaslanmıştır. Bu temalar bağlamında Mecliste grubu bulunan partiler yatay ve dikey olarak hem kendi aralarında hem de kendi geçmiş dönemleriyle karşılaştırılmıştır. Böylece son üç dönemde hem Meclisin hem de partilerin milletvekili profillerinin değişimi incelenmiştir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: