Rapor: Türkiye-Macaristan İlişkileri

Yakın dönemde Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi yakınlaşmanın ele alınması amacıyla hazırlanan bu rapor uluslararası ilişkilerde devletlerin karşılıklı atılan dış politika adımlarıyla nasıl yapıcı ve ilerleyici bir mekanizma kurabildiklerinin göstergesi niteliğindedir. Bu raporda Macaristan hükümetinin 2010’da başlattığı ekonomi temelli “Doğuya Açılım” politikasının Türkiye’yi de kapsaması sonucunda öncelikle siyasi olarak başlayan yakınlaşmanın diğer alanlara da nasıl etki ettiği gözler önüne serilmektedir.

Yakın dönemde Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi yakınlaşmanın ele alınması amacıyla hazırlanan bu rapor uluslararası ilişkilerde devletlerin karşılıklı atılan dış politika adımlarıyla nasıl yapıcı ve ilerleyici bir mekanizma kurabildiklerinin göstergesi niteliğindedir. Bu raporda Macaristan hükümetinin 2010’da başlattığı ekonomi temelli “Doğuya Açılım” politikasının Türkiye’yi de kapsaması sonucunda öncelikle siyasi olarak başlayan yakınlaşmanın diğer alanlara da nasıl etki ettiği gözler önüne serilmektedir. İki ülke arasında ekonomiden kültüre, turizmden güvenliğe kadar hemen hemen bütün alanlardaki iş birliğinin karşılıklı atılan adımlarla arttığı ya da mevcut durumun muhafaza edilip sonraki dönemlerde artırılması için çeşitli yol haritalarının oluşturulduğu görülmektedir.

Raporun üzerinde durduğu diğer bir önemli husus da komşu olmayan iki devletin birbirlerinin coğrafi konumlarının ve dünya siyasetindeki mevcut kazanımlarının getirdiği fırsatlar sayesinde ortak geçmiş, tarih ve değerler etrafında birleşerek rasyonel politikalar izlemelerindeki başarıdır. Ayrıca 2010’dan günümüze kadar olan gelişmelerin incelenmesinin yanı sıra ilişkilerin kısa bir tarihsel arka planı da sunulmaktadır. Son olarak birincil ve ikincil kaynakların analizi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan bu raporun temelini özellikle resmi kurumlardan alınan veriler oluşturmaktadır.

Etiketler: