Rapor: Türk Medyasında Kadın Cinayetleri

Bu rapor kadın cinayetlerini haberleştirirken medya organlarının hangi kriterlere göre yayın dili geliştirmesi gerektiğini tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor uluslararası literatürü baz alarak toplumun meseleye en doğru ve sağlıklı şekilde yaklaşmasını sağlayacak haber diline dair çeşitli kriter önerileri sunmaktadır.

Kadınların toplumda değişen konumu modernleşmenin de etkisi ile oldukça sık gündeme gelmektedir. Kadınların çeşitlenen ve çoğullaşan statülerinin getirdiği haklar ise çoğu zaman bu hakların ihlalinin neden olduğu suçlarla birlikte anılmaktadır. Kadınlara yönelik işlenen suçların başında ise hiç şüphesiz yaşama hakkını gasp eden cinayetler gelmektedir. Kadın cinayetlerinin çözümünde asıl olan toplumun meseleye bakış açısını doğru inşa edebilmesidir. Bu durumda hem karar alıcıların düşüncelerinin hem de kamuoyu algısının şekillenmesinde en önemli etken olan medyanın konuyu doğru şekilde ele alması ve uygun bir haber dili geliştirerek sunması hayati önem taşımaktadır.

Bu rapor kadın cinayetlerini haberleştirirken medya organlarının hangi kriterlere göre yayın dili geliştirmesi gerektiğini tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor uluslararası literatürü baz alarak toplumun meseleye en doğru ve sağlıklı şekilde yaklaşmasını sağlayacak haber diline dair çeşitli kriter önerileri sunmaktadır. Bu kriterler çerçevesinde Türk medyasında etkili olduğu düşünülen ana akım gazetelerin belirlenen kadın cinayetleri sonrası yayınladığı internet haberleri ve sosyal medya paylaşımları incelenmektedir. Raporun amacı gazetelerin hatalarını göstermek ya da incelenen gazeteler arasında bir performans sıralaması sunmak olmayıp kriterler çerçevesinde ortaklık gösteren zafiyet alanlarının giderilmesi için neler yapılabileceğini tartışmaktır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: