Rapor Suriye de Eğitimin Geleceği ve Fırat Kalkanı Bölgesinde Eğitim

Rapor: Suriye’de Eğitimin Geleceği ve Fırat Kalkanı Bölgesinde Eğitim Faaliyetleri

Bu raporda Suriye’de savaş boyunca eğitimde yaşanan yıkımın boyutlarına yer verilmiş ve ardından geleceğe dönük senaryolar ele alınmıştır.

Paylaş
Dosyayı İndir

2011’de rejimin baskılarına karşı ilk başkaldırının bir eğitim kurumunda yaşandığı Suriye’de savaşın sekizinci yılına girilmiştir. Ne yazık ki ülkede halen çözümsüzlüğün hakim olduğu bir atmosfer yaşanmaktadır. Ancak tablo ne kadar karamsar gözükürse gözüksün Suriye’nin geleceği için sağlanacak istikrar sadece bu ülkede değil Türkiye’nin içinde olduğu bölgede de istikrara katkı sunacaktır.

İstikrarın sağlanması için en temel sosyal kurumların başında eğitim gelmektedir. Bu raporda Suriye’de savaş boyunca eğitimde yaşanan yıkımın boyutlarına yer verilmiş ve ardından geleceğe dönük senaryolar ele alınmıştır. Raporda yakın geçmişte benzer bir iç savaş tecrübesi yaşayan Bosna Hersek’in savaşta ve sonrasında yaşadığı sosyal ve siyasal krizlere de değinilmiş ve çıkarılması gereken derslere dikkat çekilmiştir.

Suriye’nin geleceğine dönük tüm değerlendirmeler ülkede eğitimin geleceğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne dönük kararlı politik tavrı eğitim sistemi için de geçerlidir. Buna binaen Fırat Kalkanı Harekatı’nın (FKH) 2017 Mart sonunda başarılı şekilde tamamlanmasından sonra bölgede istikrarın sürdürülmesi için eğitim, sağlık, şehirleşme, tarım, sanayi alanlarında ekonomik ve sosyal destekler Türkiye hükümeti ve STK’lar tarafından sağlanmaya başlanmıştır. Bu raporun da konusu olan bölgedeki eğitim faaliyetleri sayesinde 156 bin 324 öğrenci tamiri yapılan 472 okulda 5 binden fazla öğretmenle yeniden eğitime erişebilmiştir..