Rapor: Siyasileşen Finans ve Finansallaşan Siyaset Ekseninde Finansal Spekülasyonlar

Bu raporda finansal kesim ile devlet arasındaki etkileşimin doğası bir model çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmış, bu uğurda çeşitli kavramsallaştırmalar yapılmıştır. Ortaya konulan model çerçevesinde üretilen çok sayıda kavram aracılığıyla da finansal kesim ile devlet arasındaki etkileşimin ve yaşanan finansal spekülasyonların çok daha iyi bir şekilde açıklanabileceği bir zemine ulaşılmaya çalışılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı akabinde husule gelen ve günümüzde ciddi şekilde çatırdamaya başlayan dünya sistemi neoliberal sisteme geçilmesi ve teknolojide yaşanan dönüşümler neticesinde 1980’lerden itibaren yeni bir safhaya geçmiştir. Bir taraftan finansal kesimin yerel ve küresel ölçekteki büyüklüğü muazzam bir şekilde artmış diğer taraftan da söz konusu büyüklük giderek daha az elde toplanmaya başlamıştır. Böylece finansal kesim neoliberal dönemde çok ciddi biçimde güçlenmiştir.

Finansal kesim ile devlet arasındaki etkileşimin doğası ve yapısının net bir şekilde ortaya konulduğu ve finansal spekülasyonların neden, nasıl ve ne şekillerde ortaya çıkabileceğinin açıklandığı bir yapısal modelin kurulma gerekliliği oldukça önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu raporda söz konusu gereklilikten hareketle finansal kesim ile devlet arasındaki etkileşimin doğası bir model çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmış, bu uğurda çeşitli kavramsallaştırmalar yapılmıştır. Ortaya konulan model çerçevesinde üretilen çok sayıda kavram aracılığıyla da finansal kesim ile devlet arasındaki etkileşimin ve yaşanan finansal spekülasyonların çok daha iyi bir şekilde açıklanabileceği bir zemine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Bu minvalde öncelikli olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte küresel ekonominin ve küresel finansın nasıl bir dönüşümden geçtiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise devlet, finansal şirketler ve diğer organizasyonların birer tüzel organizma olarak nasıl bir doğaya ve davranış kümesine sahip olduğunu anlayabilmek adına bir tüzel organizma modeli oluşturulmuş ve bu model çerçevesinde çeşitli kavramsallaştırmalar yapılmıştır. Ardından da devlet-finansal kesim arasındaki ilişkinin doğası bu model ve kavramsallaştırmalar ışığında masaya yatırılmıştır. Akabinde ise vaka analizi bağlamında Brezilya, Doğu Asya ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli türdeki tüzel ve ultra tüzel organizmalarla (yani devletler ve [finansal] şirketler vb. ile bunların çeşitli karışımlarından oluşan üst organizmalarla) olan ilişkileri çok boyutlu bir şekilde irdelenmiştir.

Etiketler: