SETA > Avrupa Araştırmaları |
Rapor Siyasal Mühendislik ve Avrupa'da Dindar Muhafazakar Müslümanların Dışlanması

Rapor: Siyasal Mühendislik ve Avrupa'da Dindar Muhafazakar Müslümanların Dışlanması

Bu rapor nüfuslarının kayda değer bir yüzdesinin Müslümanlardan oluştuğu on iki Batı Avrupa ülkesinde Müslüman milletvekilleri ve İslam üzerine tartışmaları resmeden genel bir bakış sağlamaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Pek çok Avrupa ülkesinde kurban kesiminden cami minarelerinin inşasına, erkeklerin sünnet edilmesinden kadınların başörtüsüne kadar İslami uygulamalara karşı yasaklar dalgası söz konusudur. Üstelik Müslüman azınlıklar arasında dindar muhafazakârlar millet meclislerinden neredeyse tamamen dışlanmıştır.

Dolayısıyla muhafazakâr Müslümanlar ile solcu temsilcileri arasında bir “temsil boşluğu” söz konusudur. Müslüman seçmen kitleleriyle temsilcileri arasındaki bu ideolojik kopukluk hemen hemen her Batı Avrupa ülkesinde gözlenmekte ve söz konusu kopukluk uzun zamandır devam etmektedir.

Son on yılda bazı ülkelerde kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen Müslüman azınlıklar hala Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda yetersiz temsil edilmektedir. Ne yazık ki Müslüman azınlıkların betimsel temsili yani ulusal yasama organlarında Müslüman kökenli milletvekili bulunması Müslümanların etnik-dini özel çıkarlarının asli temsili anlamına gelmemektedir..