Resmi Belgeler Işığında Rusya’nın Dış Politika Eğilimi

Bu raporun amacı Rusya Federasyonu’nun kurulduğu yıldan bu yana yayımlanan tüm dış politika konsept belgelerini inceleyerek dış politika yapım sürecindeki önemli faktörlere ve ülkenin yıllar içerisindeki dış siyaset eğilimine ışık tutmaktır.

Bu raporun amacı Rusya Federasyonu’nun kurulduğu yıldan bu yana yayımlanan tüm dış politika konsept belgelerini (1993, 2000, 2008, 2013 ve 2016) inceleyerek dış politika yapım sürecindeki önemli faktörlere ve ülkenin yıllar içerisindeki dış siyaset eğilimine ışık tutmaktır. Bu bağlamda ilk olarak Rus dış politikasına dair mevcut literatür incelenerek konuyu farklı veçheleriyle ele alan önde gelen eserlere ve farklı yaklaşımlara yer verilmektedir. Ardından konsept belgeleri etraflıca taranarak raporun kapsamı gereğince özetlenmekte ve tablolar oluşturulmaktadır. Söz konusu tablolar farklı yıllarda benimsenen konsept belgelerinin aynı tema çerçevesinde karşılaştırılarak analiz edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede ülkenin farklı yönetimler, sorunlar, tehdit algıları, küresel siyaset süreçleri, öncelikler ve hedefler minvalinde dış politikasında nasıl yönelimler benimsediği ortaya konulmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: