Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkiler

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıktan bu yana Türkiye ile gelişen ve derinleşen ilişkilerini inceleyen rapor ortak iş birliğine dayalı çok yönlü ilişkilerde geleceğe yönelik potansiyel imkanları ortaya koymaktadır.

Bu rapor Türkiye ile Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin gelişimini Hanlıklar döneminden itibaren tarihsel süreklilik içinde ele almakta ve farklı dönemlerde şekillenen ilişkileri irdelemektedir. Söz konusu Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıktan bu yana Türkiye ile gelişen ve derinleşen ilişkilerini inceleyen rapor ortak iş birliğine dayalı çok yönlü ilişkilerde geleceğe yönelik potansiyel imkanları ortaya koymaktadır. Bu tespitler yapılırken Türk cumhuriyetlerinin sosyoekonomik durumları incelenerek potansiyel riskler ve avantajlar belirlenmeye çalışılmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: