Rapor: Küresel Otomotiv Sektörünün Değişimi ve Yerli Otomobil Projesinin Geleceği

Rapor temel olarak otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan dönüşümü analiz etmeyi ve bu dönüşüm sürecinde Türkiye’nin yerli otomobil projesiyle sektördeki konumunu güçlendirmeye yönelik izleyebileceği strateji ve politikaları tartışmayı amaçlamaktadır.

Rapor temel olarak otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan dönüşümü analiz etmeyi ve bu dönüşüm sürecinde Türkiye’nin yerli otomobil projesiyle sektördeki konumunu güçlendirmeye yönelik izleyebileceği strateji ve politikaları tartışmayı amaçlamaktadır.

Raporun ilk kısmında kısaca otomotiv sektörünün ekonomik aktivite ve büyüme açısından kritik önemi masaya yatırılmaktadır. Raporun ikinci bölümünde ise dünya otomotiv sektörünün mevcut durumu ile birlikte sektörün nasıl bir yapısal değişimden geçtiği ele alınmaktadır. Günümüzden farklı olarak gelecekte sektörde daha çok elektrikli, otonom ve bağlantılı araçların yaygınlaşacağı belirtilmektedir. Zamanla fosil yakıtlı araba üretimlerinin yasaklanacağı ve elektrikli arabaların altyapılarının devlet yardım ve teşvikleriyle hızla iyileştirileceği vurgulanan raporda küresel araba üreticileriyle rekabet edebilmek açısından yerli arabanın pazarlanmasının da önemli olduğu dile getirilmektedir. Bununla birlikte fosil yakıt kullanımı ve çevresel sorunlardan dolayı artık elektrikli arabaların zorunluluk haline gelmeye başladığı gerçeği ortaya konmaktadır.

Üçüncü bölümde yerli otomobillerin Türkiye ekonomisi açısından önemi incelenmektedir. Son olarak Türkiye’nin yerli elektrikli araba üretmeye yönelik başlattığı girişimin başarıya ulaşabilmesi için uygulanabilecek sanayi politikası ve pazarlama stratejisi detaylı bir şekilde analiz edilmektedir.

Etiketler: