SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Rapor Koronavirüsle Mücadelede Kriz Yönetimi ve Kamu Politikası Yapımı

Rapor: Koronavirüsle Mücadelede Kriz Yönetimi ve Kamu Politikası Yapımı

Raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerle mücadelesi sırasında ve sonrasında geliştirmiş olduğu yüksek devlet kapasitesi, yetkin sağlık personeli, gelişmiş sağlık altyapısı ve kriz yönetim süreçlerinde teknolojik araçları etkin kullanımı gibi faktörler detaylı bir biçimde analiz edilmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Salgınlar insan sağlığıyla ilgili kısa vadeli sonuçlarının ötesinde orta ve uzun vadede önemli sosyal, ekonomik ve politik krizler de doğurmaktadır. Koronavirüs (Covid-19) salgını örneği gerek salgının gerekse ortaya çıkardığı krizlerin yönetilmesinde devlet kapasitesinin ve kamu politikası yapım sürecinin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bu çerçevede bu raporun amacı koronavirüs salgını krizinde kamu politikası yapımı ve devlet kapasitesi arasındaki ilişkiyi çeşitli ülke örnekleri üzerinden inceleyerek karşılaştırmalı bir yöntemle ortaya koymaktır.

Bu amaçla raporda öncelikle geçmişte yaşanan küresel salgınlardan çıkarılabilecek dersler analiz edildikten sonra koronavirüs salgınında birçok ülkede uygulanan kamu politikaları somut veriler ve örnek olaylar yardımıyla incelenmektedir. Ayrıca bu salgının doğurduğu çeşitli sorunlara çözüm olarak önerilen kamu politikalarında yaşanan uygulama sorunları ve dışsallıklar da değerlendirilmektedir.

Raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerle mücadelesi sırasında ve sonrasında geliştirmiş olduğu yüksek devlet kapasitesi, yetkin sağlık personeli, gelişmiş sağlık altyapısı ve kriz yönetim süreçlerinde teknolojik araçları etkin kullanımı gibi faktörler detaylı bir biçimde analiz edilmektedir. Son olarak salgın sonrası dönem için kısa, orta ve uzun vadeli kamu politikası önerileri sunulmaktadır..

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları.