SETA > Strateji Araştırmaları |
Rapor Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü

Rapor: Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü

2016'dan bugüne süren kayyum görevlendirmeleri Türkiye için terörle mücadelede yeni bir uygulamadır ve veriye dayalı, sistematik bir çalışma konusu olmalıdır. Elinizdeki bu rapor böyle bir amaca hizmet etmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Ayrılıkçı PKK terörüyle mücadelede on yılları geride bırakan Türkiye 2015 yazı ile beraber tekrar şiddetli bir terör dalgasının hedefi olmuştur. Bu son süreci önceki dönemlerden ayıran temel özellik PKK’nın bölgedeki DBP’li belediyelerin kaynaklarını uygulamaya koyduğu terör kampanyası için seferber etmesidir. Nitekim söz konusu belediyeler gerek tek taraflı sözde özerklik ilanları gerekse finansal ve lojistik imkanlarını PKK’ya sunmalarıyla terörle mücadele konusunda ihmal edilemeyecek bir konumda olduklarını göstermişlerdir. Sonuç itibarıyla Türkiye güvenlik güçleri PKK ile silahlı mücadeleyi sürdürürken söz konusu DBP’li belediyeler de terörle mücadele kapsamına alınmış ve bu kapsamda 2016 Eylül'ünde bu belediyelere kayyum görevlendirmeleri yapılmaya başlanmıştır.

2016'dan bugüne süren kayyum görevlendirmeleri Türkiye için terörle mücadelede yeni bir uygulamadır ve veriye dayalı, sistematik bir çalışma konusu olmalıdır. Elinizdeki bu rapor böyle bir amaca hizmet etmektedir. Rapor, kayyum atamalarına giden süreçte DBP’li belediyelerin PKK tarafından seferber edilmesini, kayyum atamaları sürecini ve görevlendirmeler sonrası terörle mücadele bakımından atılan adımları sırasıyla incelemektedir. Raporu kaleme alan Alptekin ve İlhan Sur, Cizre, Yüksekova, Kızıltepe gibi terörle mücadele açısından pek çok kritik yerleşkede saha çalışması gerçekleştirmiştir. Saha çalışması kapsamında yaptıkları saha gözlemleri ve yereldeki aktörlerle gerçekleştirdikleri mülakatları ikincil kaynakları tarayarak zenginleştirmiş ve terörle mücadelede kayyum görevlendirmelerinin rolünün bir dökümünü bu raporla yapmışlardır.

Rapor öncelikle görevlendirilen kayyum belediyelerin KCK/PKK yapılanmasına karşı aldığı güvenlik güçlerini destekleyici tedbirleri ele almıştır. Bu bağlamda PKK’nın söz konusu belediyeleri kullanarak elde ettiği gelirin, lojistik desteğin, militanların ve propaganda imkanının kesilmesinde hangi yöntem ve araçların ne şekilde kullanıldığı konuları irdelenmiştir. Raporda ikinci olaraksa kayyum belediyelerin topluma yönelik politikaları özellikle sunulan ekonomik ve sosyal hizmetler ele alınmıştır. Raporda ekonomik hizmetler arasında altyapı iyileştirme, yatırım çekme, istihdam yaratma faaliyetleri tartışılmaktadır. Bölge halkına yönelik geliştirilen sosyal politikalar ile ilgili olarak ise bölge insanının can ve mal güvenliğinden endişe duymayacakları, PKK tehdidinden ve propagandasından etkilenmeyecekleri bir düzenin kurulma aşamaları değerlendirilmektedir. Bir açıdan bölgenin rehabilitasyonu sayılabilecek bu süreçte terör örgütünün daha kolay ulaştığı kesimlerden genç yurttaşlara yönelik kayyum belediyelerce sunulan sosyalleşme, eğitim ve gezi faaliyetlerinden bahsedilmektedir....