Rapor: Ekonominin Koronavirüsle Mücadelesi

Bu rapor, koronavirüs salgınının ekonomiyi hangi kanallardan etkilediğini inceledikten sonra ülkelerin salgın sürecinde maruz kaldıkları ekonomik şoklara karşı uyguladıkları politikaları ele alıyor.

Koronavirüs salgını modern dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş şiddette ve büyüklükte bir krize yol açmıştır. Bu krizde ekonominin hem arz hem de talep cephesi farklı boyutlarda çok ciddi darbelere maruz kalmıştır. Ayrıca finansal piyasalar da bu kriz nedeniyle ciddi bir çöküş yaşamıştır.

Bu rapor temelde şu sorulara cevap vermek için yazılmıştır:

  • Koronavirüs salgını dünya ve Türkiye ekonomisini hangi boyutlarda ve ne şekillerde etkileyecektir?
  • Bu kriz sürecinde hükümetlerin ne şekilde bir ekonomi politikası izlemesi gerekmektedir?
  • Bu ekonomik krizden dünya ve Türkiye ekonomisi ne zaman ve ne şekilde çıkabilecektir?
  • Koronavirüs salgını küresel ekonomik sistemde uzun vadede ne gibi kırılmalara yol açabilir?
  • Yeni dönemde Türkiye ekonomisinin karşılaşabileceği fırsatlar ve tehditler nelerdir?

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları

Etiketler: