SETA > Haber |
Rapor Çağrısı Avrupa İslamofobi Raporu 2016

Rapor Çağrısı: Avrupa İslamofobi Raporu 2016

Periyodik olarak her yıl çıkacak olan Avrupa İslamofobi Raporu ilk kez 2016 yılında yayımlanmıştır.

Periyodik olarak her yıl çıkacak olan Avrupa İslamofobi Raporu ilk kez 2016 yılında yayımlanmıştır. Raporun amacı Avrupa’daki İslamofobyanın yayılma trendini ülke bazında analiz etmek ve belgelemektir. Her yıl 21 Mart “Uluslararası Irkçı Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma Gününde” rapor yayınlanarak önde gelen karar vericiler, politikacılar, sivil toplum kuruluşları ve ırkçılık-karşıtı organizasyonlara gönderilecektir.

Her ülkeyle ilgili raporlar o ülkede ırkçılığı belgelemeye kendini adamış İslamofobya çalışmalarındaki önde gelen uzmanlar veya sivil toplum kuruluşu aktivistleri tarafından yazılmaktadır. Bu raporlar kolayca ulaşılabilmesi için internette yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.

Her ülkeyle ilgili ulusal raporun şu bölümleri içermesi gerekmektedir:

1/ Ana dil ve İngilizcede Yönetici Özeti

2/ İçindekiler listesi

3/ Giriş

4/ Gözlem döneminde ülkedeki önemli olaylar ve gelişmeler

5/ Farklı alanlardaki İslamofobyanın belgelenmesi:

a) İstihdam; iş piyasasında herhangi birisi Müslüman olmaktan ötürü ayrımcılığa maruz kalıyor mu?

b) Eğitim; İslamofobik içerik herhangi bir müfredatta, eğitim kitabında veya başka bir eğitim aracında rol oynuyor mu?

c) Siyaset; İslamofobya yerel ya da ulusal düzlemde siyasi hayatta (seçim kampanyalarında, siyasal programlarda, kişisel görüşlerde vb.) herhangi bir rol oynuyor mu?

d) Medya; hangi medya organları İslamofobik bir dille İslamiyete ve Müslümanlara odaklanıyor?

e) Adalet sistemi; İslamofobik argümanlarla ortaya konan herhangi bir kanun veya düzenleme var mı? Veyahut Müslümanları dinlerini yaşama haklarından alıkoyan kanunlar mevcut mu?

f) İnternet; hangi internet siteleri ve kampanyalar İslamofobik klişeleri yaygınlaştırıyor?

g) İslamofobik davranışlar gösteren merkezi figürler; hangi kuruluşlar ve kişiler İslamofobik kampanyaları destekliyor, tartışmaları alevlendiriyor, kanunlar için lobi faaliyetlerinde bulunuyor, vb?

6/ İslamofobyaya karşı oluşturulan inisiyatifler, siyasi değerlendirmeler ve sivil toplumun İslamofobya karşısındaki tutumu

7/ Sonuç: Karar vericiler ve sivil toplum kuruluşları için öneriler

8/ Kronoloji

9/ Özgeçmiş

 

Dil: İngilizce

 

Dağıtım: Raporlar www.islamophobiaeurope.com adresi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Ek olarak bütün raporların Türkçeye çevrilerek sanal ortamda ve metin olarak yayınlanması planlanmaktadır.

 

Ülkeler:

  • Uzun Rapor (6.000 kelime): Fransa, Rusya, Danimarka
  • Kısa Rapor (3.000 kelime): Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç

 

Telif Ücreti:

Uzun Rapor: 1.000 avro

Kısa Rapor:  500 avro

 

Zaman Çizelgesi:

 

  • Müracaat Tarihi: 10 Temmuz 2016

 

Müracaat için gerekenler:

 

  • Özgeçmiş
  • Irkçılık ve İslamofobi araştırmaları sahalarında uzman olmak (yayın listesi)
  • Ülkede bulunan ve temel olarak İslamofobik olaylar hakkında ortak çalışma yapılabilecek STK’ların listesi

 

İletişim: [email protected]

 

  • 4 Aralık 2016:  Raporlar için son teslim tarihi
  • 15 Ocak 2017: Raporların gözden geçirilmesi
  • 15 Mart 2017: Yayın tarihi

 

SETA:

SETA’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayımladığı raporları, Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler.

Editörler:

Editör: Dr. Fared Hafez

Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü‘nde araştırmacıdır. Klagenfurt ve Krems Üniversitesi’nin Sivil Eğitim Bölümü’nden lisans derecesini alan Hafez yüksek lisans ve doktora derecelerini Viyana Üniversitesi’nden almıştır. Hafez, Klagenfurt ve Viyana Üniversitesi bünyesindeki Müslüman Öğretmenler Yetiştirme Koleji’nde ders vermektedir. Almanca yayımlanan İslamofobi Araştırmaları Yıllığının (Jahrbuch für Islamophobieforschung www.jahrbuch-islamophobie.de) editörlüğünü yapmaktadır. 2009’da Profesör John Bunzl ile yazdığı Avusturya’da İslamofobya adlı kitabıyla Bruno Kreisky Vakfı tarafından verilen 2009 yılının siyasi kitabı ödülüne layık görülmüştür.

 

Editör: Dr. Enes Bayraklı

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu olan Enes Bayraklı, aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında İngiltere Nottingham Üniversitesi’nde doktora tezi için araştırmalarda bulundu. 2011-2013 yılları arasında Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde uzman ve Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalıştı. Aynı dönem içerisinde 2012 Ağustos-Aralık ayları arasında Kurucu Müdür olarak Bükreş ve Köstence Yunus Emre Türk kültür merkezlerinin kuruluşunda görev aldı. 2013 yılından beri Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Çalışma alanları arasında, Türk Dış Politikasının dönüşümü, kültürel diplomasi, dış politika analizi,  Almanya ve Avusturya’da İslamofobi, Alman siyaseti ve dış politikası bulunmaktadır.