Rapor: Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri

Bu rapor Türkiye’nin soydaş politikasını Bulgaristan özelinde analiz etmekte ve Bulgaristan devletinin bu konudaki politika ve uygulamalarını incelemektedir.

Bu rapor Türkiye’nin soydaş politikasını Bulgaristan özelinde analiz etmekte ve Bulgaristan devletinin bu konudaki politika ve uygulamalarını incelemektedir. Rapor kapsamında Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar irdelenerek Bulgaristan Türkleri için entegre bir soydaş politikası önerisi ortaya konulmaktadır.

Raporun temel amacı Türkiye’nin soydaş politikasını Bulgaristan vakasında analiz etmek ve belgelemek olsa da burada meskun Türklerin karşılaştıkları zorlukları ve Türkiye’den beklentilerini ortaya çıkarmak da hedefler arasındadır. Bulgaristan için hazırlanan bu raporun diğer ülkelerle ilgili çalışmalara da model olması umulmaktadır.

Etiketler: