Rapor: Alman Gençlik Dairesi Tarafından Koruma Altına Alınan Türk Kökenli Çocuklar

Bu rapor Gençlik Daireleri ile Türk ve Müslüman kökenli göçmen aileler arasında yaşanan sorunlarla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Türk ve Alman kamuoyuna bilgi sunmak ve kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek amacıyla hazırlanmıştır.

Almanya’da yaşayan birçok Türk ve Müslüman kökenli çocuğun Alman Gençlik Dairesi tarafından ailelerinden haksız yere koparıldıkları iddiaları sık sık gündeme gelmektedir. Zaman zaman diaspora Türkleri ve medya tarafından gündeme getirilen bu iddialar ve Gençlik Dairesine yönelik şikayet dilekçeleri Avrupa Parlamentosu raporlarına da konu olmaktadır.

Bu rapor Gençlik Daireleri ile Türk ve Müslüman kökenli göçmen aileler arasında yaşanan sorunlarla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Türk ve Alman kamuoyuna bilgi sunmak ve kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Raporun birinci bölümünde Gençlik Dairelerinin tarihsel gelişimi, kurumsal yapısı ve işleyişi konu edilmektedir. İkinci bölümde Almanya’da yaşayan Türk ve Müslüman kökenli göçmenler ile Alman Gençlik Daireleri arasında yaşanan sorunlar çok yönlü olarak ele alınmakta ve haksız uygulamalara yönelik iddialar incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise Türk ve Müslüman kökenli göçmenlerin Gençlik Dairesi ile yaşadıkları sorunları önlemeye ve diasporada yaşayan Türk ve Müslüman kökenli çocukların korunmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında önerilerde bulunulmaktadır.

Etiketler: