SETA > Rapor |
Rapor Akıllı Şehirler Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye

Rapor: Akıllı Şehirler, Değişen Şehir Yönetimi ve Türkiye

Rapor 'akıllı şehirler' kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarını açıklamaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu rapor özellikle son dönemde dünyada yükselen yeni şehir yönetim konsept ve yaklaşımlarını ele alarak başta karar alıcılar, politika geliştiren paydaşlar ve uygulayıcılarına kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Özellikle dünyada akıllı şehirler üzerinden ilerleyen tartışmalar ve yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye de en kısa zamanda bu atılımı yaparak küresel trendleri yakalamak zorundadır. Dolayısıyla bu rapor söz konusu gelişmelerin gerisinde kalınmaması, politika uygulayıcıları tarafından bir an önce adım atılması ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesindeki atılım ve tartışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda rapor “akıllı şehirler” kavramı temelinde dünyada yükselen yeni şehir yönetim trend ve yaklaşımlarını açıklamaktadır. Güvenli şehirler, katı atık yönetimi, akıllı şehir yönetişimi ve ekolojik şehirler, dijitalleşme, büyük veri, dayanıklı şehirler gibi akıllı şehir üst kavramı ile doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantılı olan kavramlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca söz konusu kavramlarla ilgili son gelişmeler çerçevesinde dünyadaki örnekler ortaya konarak Türkiye’deki mevcut durum ve son dönemde atılan adımlar da değerlendirilmektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..