Perspektif: Yeni Asker Alma Sistemi

Yeni asker alma sistemine neden gerek duyuldu? Yeni asker alma sisteminin kapsamı nedir? Yeni asker alma sisteminin muhtemel etkileri nelerdir?

Yeni Askere Alma Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Türkiye son kırk yıldan bu yana terörizmle mücadele ederken özellikle bölgesel gelişmeler nedeniyle çok yönlü risk ve tehditlerle yüzleşmiştir. Böyle bir ortamda Türkiye kontrolü dışında gelişen bölgesel krizlerin yanı sıra PKK terörü ve 15 Temmuz hain kalkışması gibi dış destekli iç gelişmeler ile muhatap olmuştur. Söz konusu dönem içinde terörizmle mücadelenin etkin yürütülmesine yönelik personel politikaları gözden geçirilirken 15 Temmuz sonrası TSK’nın personel temin, yetiştirme ve istihdam politikaları yeniden değerlendirilmiş ve mevcut risk ve tehditlere mukabelede bulunabilecek profesyonel ve uzman personelin seçilmesi ve de yetiştirilmesine yönelik kapsamlı atılımlar yapılmıştır.
Personel temini ve yetiştirilmesine yönelik atılımlar devam ederken basın organlarında bedelli askerliği ön plana çıkaran haberlerin yoğunlaştığı görülmüştür. Bedelli askerlik kapsamında çeşitli gerekçelerle yaşı ilerlemiş ve kendi mesleklerine angaje olmuş vatandaşların talepleri seslendirilirken idarenin ihtiyaçları genellikle geri planda kalmıştır. Ancak bedelli askerliğin çağın değişen ihtiyaçları nedeniyle artık bir gereklilik haline geldiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki ihtiyaçlara yönelik “askere alma sistemi” geliştirme çalışmaları başlatılmıştır:

  • Çağın ve ifa edilen (ve edilecek) vazifenin gerektirdiği profesyonel asker ihtiyacının karşılanması
  • Vatandaşların harp ortamına hazır olması doğrultusunda temel askerlik bilgilerini ve yeteneklerini kazanması
  • Vatandaşı mesleki kariyerinden uzun süre koparmayacak tedbirler alınması
  • Temel askerlik hizmetiyle birlikte bedelli askerliğin önceden ilan edilmiş belirgin kurallara tabi tutulması yoluyla zihinlerdeki belirsizliğin giderilmesi, bu çerçevede bedelli askerliğin tüm vatandaşların erişimine açık ve şeffaf bir uygulama haline dönüştürülmesi
  • Profesyonelleşen ve uzmanlaşan personel yapısına paralel Türkiye’nin savunma ihtiyaçları ile vatandaşların kişisel ve mesleki gelişim taleplerinin uzlaştırılması
  • Mevcut yükümlülük hizmetiyle TSK’nın personel temin ve yetiştirme politikalarının uyumlu hale getirilmesi, bu kapsamda uzun vadeli personel temin ihtiyaçlarının özendirici tedbirlerle karşılanması

Yeni Asker Alma Sisteminin Kapsamı 

Etiketler: