Web Teknolojilerindeki Dönüşümün Mahremiyet Bağlamında Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri

Web1.0’dan Web 3.0’a gelişen ve değişen teknolojik imkanlar nelerdir? Webdeki yeni uygulamaların mahremiyet üzerindeki etkileri nasıl olmuştur? Web uygulamalarından kaynaklı değişen mahremiyet algısının dezavantajlı gruplar üzerindeki mevcut ve muhtemel yansımaları nelerdir?

Web teknolojileri farklı tanımlarla anılmakla beraber birçok kullanıcı çoğu zaman bu tanımlamalardan habersiz şekilde bu teknolojileri hayatının bir parçası haline getirmektedir. İlk defa 1989’da kullanılan ve www (world wide web) olarak isimlendirilen bu teknoloji özü itibarıyla bilgisayardan bilgisayara etkileşim sağlayabilmenin temel yapı taşı olmuştur. Gün geçtikçe çok hızlı bir gelişim çizgisi gösteren web teknolojileri zaman içerisinde çok hızlı şekilde güncellenmiş ve çeşitlenmiştir. İstihdamdan eğitime, ticaretten sağlığa ve hatta boş zaman tüketimine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan web teknolojileri hayatın her alanında varlık sahası bulabilmektedir. Bu derece geniş kapsamlı nüfuz alanı olan bir teknolojinin avantaj ve dezavantajlarının da iyi irdelenmesi ve toplumsal sonuçlarının tahlil edilmesi oldukça önemlidir. Söz gelimi teknolojinin gelişimiyle sosyal, psikolojik ve siyasal gibi birçok alandaki sorunların literatürde tartışıldığı görülmektedir.

Bu bağlamda webin dönüşümüyle beraber irdelenmesi gereken bir önemli mesele de “mahremiyet” konusudur. Bu minvalde “Web 1.0’dan Web 3.0’a gelişen…

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: