Perspektif Türkiye de Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgeleri ve Eylem

Perspektif: Türkiye’de Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarının İçeriği ve Süreçleri

Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) neler içeriyordu? Roman vatandaşlara yönelik I. Aşama (2016-2018) ve II. Aşama (2019-2021) eylem planları kapsamında neler yapıldı? Roman vatandaşlara yönelik Yeni Strateji Belgesi’nin (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı’nın (2023-2025) getirdiği yenilikler nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Türkiye’de Romanlar; kendilerine özgü yetenekleri, yaşam biçimleri, alışkanlıkları ve kültürleri ile varlık göstermektedirler. Ortak paydaları ise yaygın olarak sürdürdükleri meslekleri, yaşam tarzları ve yaşam alanları olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte özellikle sosyal dışlanma sorunu ile sıklıkla karşılaşmaları; başta eğitim, istihdam, barınma ve sağlık olmak üzere birbirini tetikleyen ve genellikle nesilden nesile aktarılarak bir döngü oluşturan sorunlara sebep olmaktadır. Örneğin işsizlik, sosyal güvencesiz bir yaşamın ve yoksulluk döngüsünün temelinde yer alırken aynı zamanda ailedeki çocukların eğitime devam etmelerinde sorunlara da yol açabilmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları sonrası Roman vatandaşların şehir merkezlerinden uzaklaşmaları, istihdam garantili mesleki eğitimlere erişimlerini ve iş yerlerine ulaşımlarını zorlaştırabilmektedir. Bunun haricinde kentsel dönüşüm süreçleri halihazırda istihdam ve gelir konusunda sorunları olan Romanlar için yeni konutların bedelinin ödenmesinde güçlüklere ve olumsuz borçlanma deneyimine yol açabilmektedir. Nitekim bu ve...

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..