Perspektif | Türk-Alman İlişkilerinde Yeni Dönem: İmkanlar ve Sınırlar

Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme neyi ifade ediyor? Türk-Alman ilişkilerinin geleceğinin imkan ve sınırları nelerdir? Türkiye’nin yeni dönemde Almanya ile ilişkilerinden beklentileri nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ve nispeten yeni sayılabilecek ilişkilerin aksine Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türkiye’nin Batı ile teması Avrupa üzerinden kurulmuş ve bu şekilde devam etmiştir.1 19. yüzyılın sonlarından itibaren Türkiye ve Almanya arasında başlayan askeri ittifak ve iş birliğine 20. yüzyılda Türk işçilerinin “Türk İşgücü Anlaşması” çerçevesinde bu ülkeye yerleşmeleriyle beşeri boyut da eklenmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilerin yoğunluğunda kimi zaman azalma kimi zaman da artış görülmüşse de ilişkiler her daim kesintisiz süregelmiştir. Son dönemde her iki ülkenin de ABD yaptırımları ve “ticaret savaşları”ndan etkilenmesi ve Almanya’nın transatlantik ilişkilerinde yaşanan çatlak iki ülkeyi birbirine daha çok yakınlaştırmıştır. Bu perspektif Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ne anlama geldiği, iki ülke arasındaki iş birliğinin imkan ve sınırları ve sözü edilen yeni dönemden Türkiye’nin neler beklediğini ele almaktadır…

Etiketler: