Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) nedir? SKDM’nin uluslararası ticarete muhtemel etkileri ve sisteme yönelik eleştiriler nelerdir? SKDM’nin Türkiye-AB ticari ilişkilerine etkileri neler olabilir?

AB yirmi yıldan uzun bir süredir iklim değişikliği ile mücadele için çeşitli çalışmalar yapıyor. Ağırlıklı olarak AB Komisyonu öncülüğünde hazırlanan yasa tasarıları; Birliğin imzacıları arasında yer aldığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve son olarak Paris Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacını taşıyor. İklim değişikliği ile mücadele ve enerji dönüşümü alanında çıkarılan son geniş kapsamlı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflerken bu hedef için çalışılmasını üye ülkelerin yanı sıra Gümrük Birliği kapsamında ithalat yaptığı ülkelerden de bekliyor. Hazırlık süreci Temmuz 2021’de başlayan ve 1 Ekim 2023 itibarıyla geçiş süreci başlatılan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) AB’nin ticaret partnerlerine karşı uymakla yükümlü olduklarını dayattığı son hamledir. 1995 tarihli Ankara Antlaşması ile Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye de AB’nin SKDM ile uyum içinde hareket etmesini beklediği ülkelerden biridir…

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: