Perspektif: Seçim Dönemlerinde Sosyal Medya Manipülasyonları

Sosyal medya ve siyaset ilişkisinin boyutları nelerdir? Sosyal medya siyaseti etkiler mi? Sosyal medyanın seçim dönemlerindeki manipülatif etkisinin küresel örnekleri nelerdir? 24 Haziran seçimlerine gidilen süreçte olası sosyal medya manipülasyonları nelerdir?

Yeni teknolojilerin imkanları ölçüsünde ortaya çıkan internet ve modern tekniğin yeni konfigürasyonları olan sosyal medya platformları toplumsal ve politik tartışmaların farklı bir boyut kazanmasına yol açmıştır. Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan, sonrasında Mısır ve Suriye’yi içerisine alan devrim/karşı devrim hareketlerinin sosyal medya mecraları aracılığıyla etkisini göstermesi bu alanlara yönelik ilgiyi artırmıştır. Toplumsal hareketlerde etkisi test edilen internet mecraları zamanla toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuş ve siyaseti de derinden etkilemiştir. İnternet teknolojisinin yarattığı dönüşüme paralel olarak değişen siyaset alanında da sosyal medya kullanımı zaman içerisinde mecburi bir hal almıştır. Sosyal medyayla birlikte konvansiyonel siyaset yapma tarzlarında yaşanan değişiklik yeni siyasal iletişim modellerini ortaya çıkartmış ve…

Etiketler: