Perspektif: Koronavirüs Salgınında Yaşlılar Nasıl Hedef Haline Geldi?

Koronavirüs salgını yaşlıları nasıl etkiledi? Karantina sürecinde yaşlıların yaşadığı problemler neler? Yaşlıların hak ettikleri değeri görmesi için hangi önlemler alınabilir?

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüsün (COVID-19) ilk başlarda yerel olduğu düşünülse de zaman içerisinde hızlı bulaşıcı ve öldürücü etkisiyle tüm dünyayı tehdit eden küresel bir salgın olduğu anlaşıldı. Koronavirüsün hızlı yayılması ve gerçekleşen ölümler nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi yani küresel salgın olduğu ilan edildi. Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de görüldü. Koronavirüs sağlık alanında baş gösteren bir problem olarak nüksetmesine karşın sonuçları itibarıyla sosyal, politik, ekonomik, eğitim, ulaşım gibi birçok alanda yeni düzenlemeleri doğurdu. Her devlet gibi Türkiye de vatandaşlarını salgından korumak üzere çeşitli tedbirler almaya başladı. Okullar Koronavirüs nedeniyle tatil edilirken seyahat kısıtlılıkları, sokağa çıkma yasağı, yeni hastanelerin inşası, ventilatör, maske, eldiven gibi sağlık malzemelerinin seri üretimine geçilmesi, salgına yönelik ekonomik paketlerin açıklanması vb. birçok yeni durum gündeme geldi. Tüm bunlar salgının kontrol altına alınması ve olası ölümlerin engellenmesi için alınan tedbirlerdi. Koronavirüs risk altında olan yaş gruplarına yönelik
kısıtlamalar getirilmesine de neden oldu. Çünkü 65 yaş ve üstü insanlar diğer bir deyişle yaşlılar virüsün ölümcül etkisi bakımından kırılgan grup içerisindedir. Böylece belirli bir yaş grubu Koronavirüs salgınından koruma amacıyla evlerine kapatılmış oldu.

Yeni Bir Ayrımcılık Örneği: Yaşçılık (Ageism)

İnsanlık tarihi ayrımcılık ve dışlamanın arkeolojik tarihi olarak da çözümlenebilir. Irk, etnisite, cinsiyet, din, felsefi görüş gibi yaygın ayrımcılık türlerine ek olarak “yaşçılık” (ageism) ya da yaşa dayalı ayrımcılık da son dönemlerde önemli bir ayrımcılık ve damgalanma örneği olarak görülmektedir. Yaşçılık insanların sadece yaşlarından diğer bir deyişle içinde bulunduğu yaş kuşağından dolayı ayrımcı, dışlayıcı tutum ve davranışlara maruz kalması olarak tarif edilmektedir. Özellikle Koronavirüs nedeniyle tekrar gündeme gelen ve birçok mecrada somut örneklerini gördüğümüz bu dışlama biçimi ülkelerin demografik ve kültürel yapılarıyla yakından ilgilidir. Nüfusun çocuk, genç, yaşlı olarak bölümlenmesi esasında ülkelerin demografik..

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları

Etiketler: