Perspektif: Berlin’deki Libya Konferansı Işığında Almanya’nın Dış Politika Geleneği ve Dönüşümü

Berlin’deki liderler zirvesinin hedefi ne? Almanya’nın bu zirveye ev sahipliği yaparak ulaşmak istediği netice nedir? Türkiye, Rusya ve Almanya küresel ve bölgesel krizlere bir çözüm inisiyatifi oluşturabilir mi?

Libya iç savaşının giderek şiddetlenmesi ve Rusya örneğinde uluslararası aktörlerin Libya’yı yerel unsurlar kullanarak vekalet savaşı alanına dönüştürme çabaları Almanya’yı harekete geçirmiştir. Alman hükümeti BM’nin Libya temsilcisi Ghassan Salame ile Eylül 2019’da bir araya gelerek Berlin’de uluslararası bir konferans yapılması hususunda mutabakata varmıştır.

Kaddafi rejiminin 2011’de sona ermesi ve akabinde sekiz yıl süren iç savaşın uluslararası diplomasi kulvarında kayda değer bir aktör olmayan Almanya’nın Berlin Konferansı inisiyatifi ile devreye girmesi ne anlama gelmektedir ve nasıl okunabilir?

Almanya’nın Libya krizinde tek başına BM ile ortak bir inisiyatif almasını Avrupa Birliği’nin (AB) dış politika ve güvenlik politikasının son yıllarda zor bir dönemden geçmesi mümkün kılmıştır. Altında AB’nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlere yanıt vermekte yetersiz kalmış olması yatmaktadır. Avrupa kıtasında ve uluslararası sistemde vuku bulan krizlere AB bünyesinde çözüm üretilememesi..

Etiketler: