19 Kasım 2023 | Gazze Şehri'nde İsrail saldırıları devam ederken, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerindeki Filistinliler İsrail askerleri ve tanklarının arasından geçerek Gazze'nin güney bölgelerine göç ediyor. (Foto: Mustafa Hassona / AA)

Batı’nın Düşünce Dünyası ve Filistin Körlüğü | Žižek, Butler, Habermas ve Diğerleri

Batılı düşünür ve entelektüeller 7 Ekim sonrasında nasıl pozisyon aldı? Batı düşünce dünyası Filistin’i neden görmezden geliyor? Filistin’i haklı bulan veya destekleyen isimler neden linç ediliyor?

Yüzyıllardır felsefeyi önemli ve vazgeçilmez kılan öncelikli husus, felsefenin içinde olunan dönemin sorunlarını tespit etmesi, bu sorunları görünür kılması, tartışması ve çözüm aramasıdır. Bu arayışlar –çözüme ulaşsın ya da ulaşmasın– belirli dönemlerde tarihsel kırılmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Söz konusu kırılmalar bir çağı kapatıp yenisini başlatacak gücü haiz olabilmiştir. Reform, Rönesans ve Aydınlanma dönemleri bunların en büyük örneklerini teşkil etmektedir. Dolayısıyla felsefenin önemini ve işlevini koruyabilmesi adına içinde bulunduğu çağın ihtiyaçları ve sorunlarına, yaşanılan krizlere cevap vermesi elzemdir. Bu bağlamda en büyük görev ise düşünürler ve filozoflara düşmektedir

Bugün insanlığın yaşadığı en büyük insani ve ahlaki kriz, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamıdır. İsrail’in Filistin’e yönelik yılladır süregelen insanlık ve savaş suçları 7 Ekim’den bu yana yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak öyle görünüyor ki Batı’nın yüzyıllardır maddi üstünlüğünü dayandırdığı, buna paralel olarak da tüm dünyaya dayattığı değer ve ahlak odaklı sözde üstünlüğü, Gazze’de yaşananlara karşı verilen reaksiyonda gerçek yüzünü gösteriyor. Zira Batılı düşünür ve entelektüellerin dünyanın gözü önünde yaşanan katliama yönelik söyleyecek pek az sözü bulunmaktadır. Bu anlamda Batı düşünce dünyasında konuyla ilgili genel bir sessizlik hakimken bu sessizliği Slavoj Žižek, Judith Butler, Jürgen Habermas ve bazı entelektüeller bozmuştur. Ancak söz konusu açıklamaların bir kısmı çekimser ve pasif bir niteliğe sahipken bir kısmı ise tamamen İsrail yanlısıdır. Bu perspektif çalışması da 7 Ekim sonrasında önde gelen Batılı düşünür ve entelektüellerin İsrail’in Gazze’de yaptıklarına verdikleri tepkileri değerlendirmektedir…

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: