SETA > Enerji |
Perspektif Avrupa nın Enerji Krizi ile İmtihanı Kış Öncesi Tedbirler

Perspektif: Avrupa’nın Enerji Krizi ile İmtihanı | Kış Öncesi Tedbirler ve Türkiye’nin Muhtemel Katkıları

Avrupa’da hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı kıta genelinde alınan kararlar nelerdir? Enerji krizi büyük bir ekonomik krize yol açar mı? Enerji krizi Avrupa’da gerçekleşecek seçimleri ne kadar etkileyebilir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Avrupa gaz piyasası kıta genelinde gaz dağıtımında oldukça verimli olmasına rağmen karmaşık bir sisteme sahiptir. Rus gazının kesilmesiyle birlikte açığın önemli bir bölümü sıvılaştırılmış doğal gaz (liquid natural gas, LNG) ve alternatif tedarikçilerle ikame edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte artık kırılma noktasına gelen pazar dört ana koordinasyon sorunuyla karşı karşıyadır:

  • doğal gaz depolarının yeniden doldurulması,
  • gaz kullanımında zorunlu tasarruf,
  • yeni tedarikçi arayışı ve
  • gaz akışında sürekliliğin sağlanması.
Bu durum Avrupa Birliği’nde (AB) hem ulusal hem de uluslararası müdahaleler gerektirmiştir.

2021 yazında enerji fiyatları artmaya başladığında Avrupa hükümetleri tarafından haneleri ve işletmeleri kısmen korumaya yönelik önlemler alınmıştır.

Başlangıçta geçici bir sorun olduğu varsayılan bir sıkıntıya geçici bir çözüm olarak tasarlanan bu önlemler gittikçe büyümüş ve yapısal hale gelmiştir. Avrupa hükümetleri şimdiden 230 milyar avrodan fazla harcama yapmış; farklı şekillerde planladıkları yardımları şirketlere ve vatandaşlara ulaştırmıştır. Vergi indirimlerinin uygulanması ve tüketicilere destek gibi konularda ortak yaklaşım belirlenmiş ancak uygulamada hem nicel hem de nitel açıdan farklılıklar görülmüştür. Nicel perspektiften bakıldığında Eylül 2021’den bu yana hükümet müdahalelerinin ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 0,1 ile 3,6’sını kapsadığı görülmektedir...

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..