Perspektif: Almanya’da Medya ve Devlet İlişkisi

Alman medyasının tarihsel gelişimi nasıl şekillenmiştir? Alman medyası ve devleti arasındaki ilişkinin boyutları nelerdir? Önde gelen Alman medya kuruluşları hangi çıkar grupları lehine hareket etmektedir?

Türkiye-Almanya ilişkilerine bakıldığında göze çarpan önemli noktalardan biri basın ve medya konusunda yaşanan sorunlardır. İkili ilişkilerin gerilmesine neden olan meseleler arasında Deniz Yücel davası ve Alman medyasının Türkiye aleyhinde yaptığı haberler yer almaktadır. Alman kamuoyunda oluşturulmak istenen “Türkiye’de basın özgürlüğü yoktur ve medya organları devlet kontrolündedir” algısına ilaveten Alman toplumunun kendisini “ifade özgürlüğünün teminatı” olarak görmesi de uygulanan ön yargılı Türkiye politikalarına olumsuz anlamda katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin Alman medyasına yönelik haklı endişeleri bulunmaktadır. Özellikle farklı medya organlarının sistematik bir şekilde Türkiye’ye yönelik olumsuz bir algı oluşturma çabalarına bakıldığında Almanya’daki basın özgürlüğüne ilişkin tereddütler oluşmaktadır. Bu bağlamda şu temel sorular öne çıkmaktadır: Birçok vesileyle Türkiye’ye yönelik basın özgürlüğü eleştirisinde bulunan Alman medyasının devlet ve lobi kuruluşlarıyla ilişkileri nasıldır? Almanya’da medya ve devlet ilişkileri nasıl okunmalıdır? Bu ilişkinin boyutları nelerdir? Alman medyasının tarihsel gelişimi nasıl şekillenmiştir? …

Etiketler: