Perspektif: “ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya Karşı” Davasının Hukuki Meşruluğu

BM ve ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının hukuki meşruiyeti ve bu konuda Türkiye’nin tavrı nedir? ABD’nin tek taraflı çıkardığı kanun ve kararnameler ile ceza hukuku anlamında başka ülke vatandaşlarını yargılama yetkisi var mıdır? Hakan Atilla davasındaki suçlamalar ve bunların dayanakları nelerdir?

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı “ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı” (United States of America v. Mehmet Hakan Atilla) isimli dava duruşmaların başladığı tarihten itibaren Türkiye’de yakından takip edilmekte, uluslararası medyada da sıkça yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı siyasi bir tehdit olarak kullanılan davada yargılama aşamasına geçilmesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmiştir. Bu çalışmada “ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı” isimli davanın meşruiyeti hukuki açıdan incelenecektir. Dava sürecinin başından beri öne çıkan hukuki sorunlar, soruşturma ve yargılama süreci, işlendiği iddia edilen suçların mahiyeti ve sanık olarak davada yer alan kişiler incelenecek, davanın meşruiyeti meselesi bu çerçevede değerlendirilecektir. Bu çalışmada şu sorulara cevap aranılacaktır: BM ve ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımların hukuki açıdan birbirinden farkları nelerdir? Bu hukuki farklılıklar bu dava sürecine dair ne gibi çelişkiler ortaya çıkarıyor? ABD’nin cezalandırma yetkisini çok geniş kullandığı bu dava ile adil sonuçlara ulaşmak mümkün mü? Davanın sanıkları hakkında daha önce Türkiye’de yargı sürecinin işletilmesi ABD savcılığının yargılama kararını etkiler miydi?

Etiketler: