SETA > Yorum |
Perspektif 24 Haziran a Doğru Türkiye Ekonomisini Doğru Anlamak

Perspektif: 24 Haziran’a Doğru Türkiye Ekonomisini Doğru Anlamak

Türkiye ekonomisi AK Parti döneminde nasıl bir seyir izledi? Ekonomik büyüme inşaat ve/veya ithalat eksenli miydi? Borçluluk düzeylerinde nasıl bir dönüşüm yaşandı?

Paylaş
Dosyayı İndir

Türk ekonomisinin mevcut durumuna dair öteden beri son derece sübjektif ve üstünkörü yorumlar yapılıyor. Bu durum ise Türkiye açısından bir dezavantajdır. Zira kötü eleştiri iyi eleştirinin düşmanıdır. Türkiye ekonomisinin arzu edilen noktalara gelebilmesi için ekonominin mevcut durumunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de “iyi eleştirilere” ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye’nin yapısal sorunları arasında yer alan “teknoloji açığı” ve “cari açık” gibi problemlerin çözülebilmesi noktasındaki önemli engellerden birisi ise kötü eleştirilerdir. Bu perspektifin amacı da Türkiye ekonomisinin genel olarak nasıl bir yapıya sahip olduğu ortaya koymak ve böylece Türkiye ekonomisinin “daha iyi” anlaşılabilmesine katkı sağlayarak “iyi eleştirilere” alan açmaktır.

....