Perspektif: 2023 Eğitim Vizyonu’nda Erken Çocukluk Eğitimi

Türkiye’de erken çocukluk eğitimi uygulamaları hangi aşamadadır? OECD ülkelerinde erken çocukluk eğitiminin durumu nedir? 2023 Eğitim Vizyonu’nun erken çocukluk eğitimiyle ilgili hedefleri nelerdir? 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluğun niteliğini artırıcı ne tür çalışmalar yapılabilir?

Erken çocukluk bireyin doğumundan ilkokula kadar süreyi kapsayan 0-8 yaş dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte çocuğun tüm gelişim alanlarının desteklendiği, kültürel, ahlaki, insani ve milli değerlerin hayatının bir parçası haline getirilmesi için çalışıldığı söylenebilir.1 Erken çocukluk eğitiminin öncelikli hedefleri çocuğun gelişimini desteklemek, ilkokula ve hayata hazırlamak ve fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmaktır.2 Bu açılardan erken çocukluğun toplumsal, eğitimsel ve gelişimsel amaçları bulunmaktadır. Nitelikli erken çocukluk eğitiminin çocuk, aile ve topluma katkısı ulusal ve uluslararası çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Son yıllarda erken çocukluğun etkilerini inceleyen araştırmalar sadece eğitimcilerin değil ekonomistlerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle Nobel ödüllü Profesör..

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF

Etiketler: